Home / Studeren / Veel vraagtekens rondom toekomst Ibn Ghaldoun

Veel vraagtekens rondom toekomst Ibn Ghaldoun

Terwijl de politie een elfde persoon oppakte, bleef de toekomst van de Rotterdamse islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun nog altijd in het ongewisse. In een brief naar de Tweede Kamer gaat Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, in op de stand van zaken (PDF) rondom de Rotterdamse Islamitische scholengemeenschap. De gemeente, het bestuur van Ibn Ghaldoun en van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voeren gesprekken over de toekomst van de school, waarbij de kwaliteit van het onderwijs en het belang van de leerling centraal staat. Dekker benadrukt dat het van belang is dat er snel helderheid ontstaat voor de ouders en leerlingen. Na het zomerreces zal Dekker zo snel mogelijk de Kamer informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

De stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs biedt de scholengemeenschap een tijdelijke hulpconstructie aan. De bestuursvoorzitter verwacht dat Ibn Ghaldoun binnen vier tot vijf jaar zelfstandig verder kan. Vooralsnog wordt de naam Ibn Ghaldoun met bijbehorende schoolgebouwen gehandhaafd. Ayhan Tonca, bestuursvoorzitter van het Ibn Ghaldoun, is van mening dat het bestaansrecht van het Islamitisch voortgezet onderwijs niet ter discussie staat.

Staatssecretaris Dekker geeft in een reactie op Kamervragen (PDF) van de heer Beertema (PVV) aan dat het nog niet duidelijk is hoe de samenwerking tussen Ibn Ghaldoun en de stichting vormgegeven zal worden. Leerlingen, ouders en docenten blijven de gehele zomervakantie in onzekerheid. Op 3 september opent Ibn Ghaldoun haar deuren voor het nieuwe schooljaar. Ayhan Tonca geeft aan dat de lessen voor het nieuwe schooljaar zijn voorbereid en dat de leerlingen gewoon naar school kunnen komen. Tonca probeert de leerlingen, ouders en docenten gerust te stellen door voor te laten komen dat er niets is veranderd. Niets is minder waar.

ibn-ghaldoun

Gevolgen
Ouders, leerlingen en personeel van de islamitische scholengemeenschap maken zich ondertussen hard voor het openhouden van hun school. “Wij blijven strijdbaar om de school in stand te houden en het voortgezet onderwijs op islamitische grondslag te bestendigen. Met de examendiefstal is de school ernstig benadeeld, maar wij blijven de school steunen en vertrouwen in een goede afloop van de kwestie”, schrijven ze in een brief naar de Rotterdamse Gemeenteraad.

In de brief wordt met klem gevraagd om eerst het onderzoek van de Onderwijsinspectie af te wachten voor er actie wordt ondernomen. Ook de ouderraad en medezeggenschapsraad van de school hebben de brief ondertekend. Ze zullen gaan nadenken over de mogelijkheden op het gebied van onderwijsrecht. Het is dan voor de ouders wel raadzaam om zich te laten informeren bij een erkend juridisch advies bureau dat zich bezig houdt met onderwijsrecht.

Tags: ,