Home / Studeren / Meerderheid voor afschaffen verplichte stage

Meerderheid voor afschaffen verplichte stage

De Tweede Kamer wil in navolging van het kabinet dat scholen niet langer kan worden verplicht om een maatschappelijke stage te organiseren voor de leerlingen. Naast de regeringspartijen VVD en PvdA zijn ook de PVV en D66 voorstander van het niet langer verplichten van stages.

De regeringspartijen spraken al in het regeerakkoord af om verplichte stages helemaal af te schaffen. Hiermee bespaart men jaarlijks 75 miljoen euro. Het kabinet denkt dat scholen de stages inmiddels goed hebben opgepikt en dat dit niet langer verplicht hoeft te worden.

70 procent

Van alle scholen biedt 70 procent een stagemogelijkheid aan hun leerlingen. Ruim de helft van alle scholen zal dit ook blijven doen wanneer het niet meer verplicht is. Het CDA, ChristenUnie en de SP zijn fel tegen het afschaffen van de verplichting. Deze werd in 2011 ingevoerd. Jaarlijks worden 200.000 scholieren verplicht minimaal 30 uur een maatschappelijke stage te lopen om kennis te maken met vrijwilligerswerk.

Tags: