Home / Studeren / De digitale school

De digitale school

tablet scholenOnderwijs is belangrijk. Zelfs zo belangrijk dat het een van de dertig mensenrechten is, en we leren in ons land verplicht hebben gesteld. Maar waarom sturen we onze kinderen eigenlijk naar school? Om ze kennis en vaardigheden bij te leren die ze nodig hebben voor het leven in onze maatschappij. Maar voldoen de ouderwetse onderwijs vormen nog wel voor de gedigitaliseerde moderne maatschappij?

De initiatiefgroep O4NT (Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd) vindt van niet. Naast de fysieke wereld is er ook een snel groeiende virtuele wereld ontstaan die niet meer weg te denken is en waar we eigenlijk ook niet meer zonder kunnen. Toch wordt het bestaan van deze wereld grotendeels genegeerd binnen het onderwijs waardoor de leerlingen belangrijke vaardigheden zullen missen die zij later wel degelijk nodig zullen hebben. Verder wordt er te weinig gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen zoals digiborden om lessen interactiever te maken. Op internet zijn veel goede filmpjes te vinden die een goede aanvulling kunnen zijn op de lessstof.

Daarom komt het O4NT met het initiatief van een digitale basisschool. Op de digitale school moet het fysieke hand in hand gaan met het virtuele. Zo is er wel een fysiek school gebouw wat elke dag, het hele jaar door open is, maar vindt het leren plaats in de virtuele school waar elk kind met zijn eigen iPad toegang toe heeft. De voordelen van dit onderwijsmodel is dat elk kind eigenlijk een individueel onderwijsprogramma volgt, aangepast op zijn of haar eigen talenten. Tevens leren de leerlingen vaardigheden die passen bij de 21e eeuw.

Toch zijn er critici die deze stelling in twijfel trekken. Misschien leren de kinderen wel digitale vaardigheden, maar gaat dit niet ten koste van andere basisvaardigheden, vragen zij zich af. Het gaat dan met name om groepsvaardigheden zoals een ordelijk kringgesprek voeren en leren elkaar laten uitpraten. Maar ook het vormen van vriendschappen zou door het gebrek aan groepsverband moeizamer gaan, wat juist een essentieel onderdeel is bij de ontwikkeling van een kind.

Of deze kritiek gegrond is of slechts voortkomt uit angst die altijd gepaard gaat met maatschappelijke verandering zal snel blijken. Er zijn al zeker tien scholen die te kennen hebben gegeven na de zomervakantie over te willen stappen naar het concept van de digitale school.

In dit filmpje van het O4NT wordt het concept van de digitale school uitgelegd.

Tags: , ,

 
 

1 Reactie

  1. […] Intel moeten tablets en computers scholieren beter betrekken bij het onderwijs. Het kan docenten een krachtig educatief instrument […]