Home / Na je studie / 150 miljoen naar voren gehaald voor jonge docenten

150 miljoen naar voren gehaald voor jonge docenten

In het Nationaal Onderwijsakkoord is een maatregel opgenomen om jonge leraren te behouden voor het primair en voortgezet onderwijs. Om dit te bewerkstelligen wordt in totaal 150 miljoen euro uit het onderwijsbudget van de komende jaren ‘naar voren gehaald’.

Er dreigt namelijk een gat in het personeelsbestand van onderwijsinstellingen, doordat er de komende jaren zoveel oudere leraren met pensioen gaan. Dit ondanks de krimp van het aantal leerlingen. Door de maatregelen worden jonge leraren, die door de krimp op korte termijn hun baan zouden kwijtraken, behouden voor het onderwijs.

Binden goedkoper dan ontslaan

Dit is op meerdere fronten voordelig. Jonge leraren binden aan het onderwijs is namelijk goedkoper dan hen ontslaan. Ontslagen zadelen het onderwijs namelijk op met hoge premies voor het participatiefonds door stijgende werkloosheidsuitgaven. Daarnaast is er een grote kans dat de leraren elders werk vinden. En dit terwijl ze over enkele jaren weer heel hard nodig zijn.

Kasschuif

Om deze problemen te verhelpen is besloten dat er een zogenoemde kasschuif plaats gaat vinden. Uit de begroting van 2016 en 2017 wordt 150 miljoen euro gehaald die eerder uitgegeven kan worden. Hiervan krijgt het primair onderwijs 85 miljoen euro (52,85 per leerling) en de overige 65 miljoen gaat naar het voortgezet onderwijs (69,35 euro per leerling).

Tags: